Anotace témat 8. ročníku

publikováno 4.9.2017

V osmém ročníku ViBuChu se můžete těšit na zajímavé úlohy a praktická cvičení z těchto tématických okruhů:

 

  A - Organofluorová chemie

 Matúš Chvojka & Simona Krupčíková

 Jedno z témat 8. ročníku ViBuChu bude věnováno organofluorové chemii. Fluorované uhlovodíky maji ve srovnání nefluorovanými analogy zaujímým způsobem pozměněné fyzikální vlastnosti, například hydrofobnost. V úlohách bude představena přípravu takovýchto sloučenin, použití fluorovaných sloučenin jako nukleofilů a elektrofilů a činidel s potenciálně velmi zajímavým použitím v biochemii a medicinální chemii. Úlohami vás bude provázet naše stará známá, sova ViBušnice, takže o zábavu nebude nouze.

 

  B - Sherlock Holmes - génius forenzní chemie

Dominik Madea & Tomáš Vranka

Záhady a taje, ty vždy obestíraly postavu Sherlocka Holmese a i my nemůžeme tuto tradici porušit. Jelikož je forenzní chemie velmi obsáhlým oborem, museli jsme vybrat pouze úzké spektrum uplatnění, avšak vězte, že i tak se dozvíte mnoho zajímavého nejen z fotochemické disciplíny, ale i o různých účincích a použití drog a jedů a také se s námi ponoříte do tajů rozřešování kriminálních případů.

 

 C - Ostře sledované kovy

 Milan Říha

 Analytická chemie je často opomíjená část chemie, ačkoliv velmi důležitá. Každý obor chemie by bez analytických metod postrádal svůj význam, ať už se bavíme o separačních metodách, metodách zjišťování struktur či o stanovení množství neznámé látky. V následujících 4 úlohách se pokusíme porozumět především té části analytické chemie, která se zabývá důkazem a stanovením anorganických sloučenin. Každá úloha se bude věnovat dvěma prvkům (či jeho sloučeninám), přičemž jeden z nich bude tematicky spřažen s letním soustředěním a jeden ne. Který ano a který ne však uvedeno nebude :-). Mimo stanovení se také u vybraných prvků seznámíme s některými významnými použitími a významnými reakcemi. V úlohách se může objevit malý přesah do organické chemie či biochemie, v některých úlohách bude k řešení zapotřebí využít Microsoft Excel či jiný tabulkový procesor.