O ViBuChu

publikováno 5.9.2012

ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky) je celoroční soutěž pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky, kterou organizují studenti chemických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Při řešení semináře se seznámíte se zajímavými oblastmi chemie a představíme vám reálné výzkumné projekty, které v současné době řeší výzkumná pracoviště. Témata úloh letošního ročníku naleznete zde.

Jak ViBuCh probíhá?

V každém ročníku pro vás připravujeme čtyři série úloh, které publikujeme pravidelně během školního roku v intervalu asi dvou měsíců. Každá série obsahuje zadání úloh, jejichž počet se může mezi sériemi lišit. Tématické úlohy jsou věnovány třem různým odborným tématům, která se snažíme volit tak, aby pokryla co nejširší spektrum zajímavých (a perspektivních) oblastí chemického výzkumu. Každému z témat jsou věnovány tedy čtyři úlohy. Zbytek tvoří doplňové a úvodní úlohy, které se mohou dotýkat všech možných (i nemožných) oblastí chemie a obvykle bývají jednodušší.

ViBuCh probíhá elektronicky přes tyto webové stránky. Pod záložkou "Úlohy" si můžete stáhnout zadání jednotlivých sérií. K některým úlohám také zveřejňujeme studijní texty v příloze. Řešení úloh můžete odevzdávat do určeného termínu v sekci "Odevzdávárna" po přihlášení. Nemusíte řešit všechny úlohy ani úkoly v nich obsažené. Oceňujeme každou snahu, proto se nám nebojte posílat i nekompletní řešení. Autoři vaše řešení opraví a obratem zveřejní autorská řešení. Za každý správně vyřešený úkol získáte body, které se budou průběžně sčítat v tabulce výsledků. Ty nejlepší z vás pozveme na závěrečné letní soustředění, na kterém si pod vedením autorů prakticky vyzkoušíte to, co jste v korespondenční části řešili teoreticky.

Začátkem listopadu také pořádáme podzimní setkání, na kterém si můžete poslechnout odborné přednášky zaměřené na probíraná témata, experimentovat v univerzitní laboratoři a poznat, že v Brně rozhodně nuda nehrozí!

Proč se účastnit?

  • Podíváte se za hranice středoškolské chemie.
  • Naučíte se vidět chemické problémy v nových souvislostech.
  • Poznáte, jaká témata řeší současný výzkum.
  • Přiblíží se vám látka vyučovaná na vysokých školách. Budete schopni se lépe rozhodnout, co chcete studovat, a pokud se rozhodnete pro chemii, bude pro vás studium jednodušší.
  • Budete-li patřit mezi úspěšné řešitele a máte dobré studijní výsledky, můžete požádat o prominutí přijímacích zkoušek hned na několik chemických oborů.
  • A navíc, když budete svědomitě řešit, jistě vás nemine odměna v podobě závěrečného letního soustředění, během kterého se podíváte do nejmodernějších laboratoří v České republice, poznáte nové kamarády a také zažijete život na univerzitě!

V čem spočívá soustředění?

Po vyhodnocení poslední série zveme nejúspěšnější řešitele na týdenní závěrečné soustředění, které se koná začátkem srpna v prostorách nového Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Soustředění pro vás představuje skvělou možnost, jak se setkat s ostatními řešiteli a organizátory semináře, poznat nové kamarády s podobnými zájmy, a také zjistit, jak to chodí na vysoké škole. Náplní soustředění je odborný i odpočinkový program. Odborný program  se skládá hlavně z praktických cvičení v laboratořích, které navazují na úkoly v korespondenční části, a také z přednášek a prohlídek různých pracovišť. Aby té odbornosti nebylo příliš, hrajeme na soustředění různé hry a jeden den vyrážíme na výlet spojený s exkurzí do chemického průmyslu.

Úspěšný řešitel

Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo získá 50 a více procent z celkového počtu bodů, tzn. alespoň 100 z 200 bodů. Toho je možné dosáhnout i dříve než po poslední sérii. Pokud se stanete úspěšnými řešiteli a máte dobrý školní prospěch (1,5 a lepší ze čtyř profilových předmětů), můžete navíc požádat o prominutí přijímací zkoušky na bakalářské obory programu Chemie na Přírodovědecké fakultě MU. Bližší informace naleznete na webových stránkách PřF MU. Pokud řešíte ViBuCh v maturitním ročníku a chtěli byste na základě úspěšného řešení požádat o prominutí přijímací zkoušky, ozvěte se nám.

Visí už ve vaší škole letáček ViBuChu?