O ViBuChu

publikováno 5.9.2012

Co je to ViBuCh?

ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky) je celoroční korespondenční seminář organizovaný Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Řešit jej mohou studenti středních škol se zájmem o chemii z celé České a Slovenské republiky.

V každém ročníku na Tebe čekají tři série úloh, které jsou dvojího typu. Tematické úlohy se zaměřují na aktuální témata chemického výzkumu nebo dopodrobna rozebírají některé oblasti studia chemie. Naopak úvodní úlohy mohou zlehka naťuknout zajímavé části chemie a obvykle bývají jednodušší. V každé sérii najdeš tři tematické úlohy (pro každé téma jednu) a dvě úvodní.

Jak řešit ViBuCh?

ViBuCh probíhá elektronicky přes tyto webové stránky. Pod záložkou „Úlohy“ si můžeš stáhnout zadání jednotlivých sérií. K některým úlohám také zveřejňujeme studijní texty v příloze. Pro odevzdání úloh se musíš registrovat a po přihlášení je můžeš odevzdat v sekci Odevzdárna“.  Řešení můžeš psát v českém i slovenském jazyce. Oceňujeme každou snahu, proto se nám neboj posílat i nekompletní řešení. Autoři tvoje řešení opraví a obratem zveřejní autorská řešení. Svoje skóre si můžeš poté zkontrolovat v sekci „Výsledky“. Než budeš řešit ViBuCh, povinně si přečti pokyny!

Proč se účastnit?

  • Podíváš se za hranice středoškolské chemie.
  • Poznáš, jaká témata řeší současný chemický výzkum.
  • Budeš se moci lépe rozhodnout, co chceš studovat, a pokud se rozhodneš pro chemii, usnadníš si první semestry na vysoké škole.
  • Dostaneš možnost požádat o prominutí přijímacích zkoušek na několik přírodovědných oborů na PřF MU.
  • Tři nejlepší řešitelé od nás dostanou hodnotnou chemickou literaturu.
  • Můžeš za námi přijet na podzimní a jarní setkání řešitelů a na letní soustředění.
  • Poznáš nové kamarády a zjistíš, že chemie není nuda.
  • Budeš se moci podívat do jedněch z nejmodernějších laboratoří v České republice a zažít život na univerzitě!

Co tě čeká na soustředěních a setkáních?

Nejúspěšnější řešitele zveme na týdenní závěrečné soustředění, které se koná v srpnu v prostorách nového Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Vyzkoušíš si praktická cvičení v moderních laboratořích, která navazují na úkoly v korespondenční části. Kromě toho na Tebe čeká spousta přednášek o nových vědeckých poznatcích a vezmeme tě na exkurze do nejmodernějších vědeckých pracovišť a chemických závodů. Mimo odborného programu připravujeme na soustředění spoustu her a teambuildingových aktivit, díky kterým poznáš nové přátele a poznáš Brno všemi smysly.

Podzimní setkání je v podstatě taková menší verze letního soustředění. Koná se obvykle v listopadu v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích. Budeš mít příležitost poslechnout si odborné přednášky na témata z aktuálního ročníku, případně přímo navštívit místa, kde se jimi zabývají. Čekají na Tebe experimenty v univerzitní laboratoři i několik her na odlehčení a poznáš, že v Brně rozhodně nuda není.

Na jarním setkání se potkáš nejen s autory úloh a organizátory ViBuChu, ale i s jeho bývalými řešiteli, pro něž je rovněž určeno. Koná se na skautské základně v Lelekovicích (nedaleko od Brna) v dubnu. Můžeš se opět těšit na zajímavé přednášky a skvělé hry, tentokrát okořeněné pobytem v "divoké" přírodě.

Prominutí přijímaček

Pokud budeš mít celkový prospěch z profilových předmětů do 1,5 vč. nebo nadprůměrné výsledky v národních srovnávacích zkouškách (NSZ), můžeš jako řešitel ViBuChu požádat o prominutí přijímací zkoušky na různé specializace bakalářského studijního programu Chemie Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování na PřF MU. Pokud se hlásíš na jiný program blízký chemii (Biochemie, Experimentální biologie, Životní prostředí a zdraví), neváhej v žádosti o prominutí přijímacích zkoušek uvést i ViBuCh, je možné, že k tomu bude také přihlédnuto. Aktuální informace o podmínkách pro prominutí přijímací zkoušky najdeš na webových stránkách PřF MU. Úspěšnost tvé žádosti záleží mj. na kapacitě programu a tom, jak si ve ViBuChu povedeš. Rozhodně se vyplatí si žádost podat! Žádat mohou všichni uchazeči, kteří skládají maturitu v aktuálním školním roce nebo v roce předchozím.

Zájemcům potvrzujeme řešitelství a aktuální bodový zisk v průběhu února. Můžeš si nechat uznat i řešitelství z předchozích ročníků – v takovém případě nám napiš v únoru email na vibuch@chemi.muni.cz.

Pokud v některém ročníku budeš úspěšným řešitelem, tedy získáš alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, dostaneš na konci ročníku diplom úspěšného řešitele, který můžeš také přiložit k žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Pokud je zároveň splněn požadovaný prospěch z profilových předmětů, bývá obvykle žádostem úspěšných řešitelů vyhověno vždy!

 

 

Visí už ve tvé škole letáček ViBuChu? Pokud ne, budeme moc rádi, pokud ho vytiskneš a vyvěsíš.