Archiv

publikováno 2.9.2013

11. ročník (2020/21)

A - Od páry k ledu (Lenka Karpíšková, Petra Pikulová)

B - Hrátky s kolagenem (Tomáš Fiala)

C - Chemické látky a člověk (Rozárka Jílková)

Výsledková listina

1. série  
Zadání  
Řešení 
Studijní materiál A1
2. série
Zadání
Řešení
Studijní materiál C2
3. série 
Zadání
Řešení
Studijní materiál A3, C3
4. série
Zadání
Řešení
Studijní materiál C4

 

10. ročník (2019/20)

A - Totální syntéza organických a biologicky aktivních látek (Jakub Dávid Malina)

B - Osud látek v životním prostředí (Simona Krupčíková, Rozárka Jílková, Pavla Fialová)

C - Těžká voda v kapilární elektroforéze (Štěpán Káňa)

Výsledková listina

1. série  
Zadání  
Řešení 
 
2. série
Zadání
Řešení
Studijní materiál A2
3. série 
Zadání
Řešení
 
4. série
Zadání
Řešení
  

 

9. ročník (2018/19)

A - Environmentální chemie (Céline Degrendele, Klára Kročová, Lisa Melynuk, Pavla Fialová, Simona Krupčíková)

B - Bambusurily (Jana Lapešová)

C - Chemické technologie (Milan Říha)

Výsledková listina

1. série  
Zadání  
Řešení 
 
2. série
Zadání
Řešení
Studijní materiál B2
3. série 
Zadání
Řešení
 
4. série
Zadání
Řešení
Studijní materiály A4 B4

 

8. ročník (2017/18)

A - Organofluorová chemie (Matúš Chvojka a Simona Krupčíková)

B - Sherlock Holmes - génius forenzní chemie (Dominik Madea a Tomáš Vranka)

C - Ostře sledované kovy (Milan Říha)

Výsledková listina

1. série  
Zadání  
Řešení 
Studijní materiál Z1
2. série
Zadání
Řešení
Studijní materiál C2
3. série 
Zadání
Řešení
 
4. série
Zadání
Řešení
Studijní materiály B4

 

7. ročník (2016/17)

A - Totální syntéza organických molekul (Tomáš Slanina)

B - Stopy polutantů ve vodách (Jitka Bečanová a Jakub Urík)

C - Vznik života (Petr Stadlbauer)

Výsledková listina

1. série  
Zadání  
Řešení 
Studijní materiály B1
2. série
Zadání
Řešení
 
3. série 
Zadání
Řešení
Studijní materiály B3-priloha-SOP B3 
4. série
Zadání
Řešení
Studijní materiály B4 C4

 

6. ročník (2015/16)

A - Koordinační sloučeniny (Michal Horní)

B - Mechanismy enzymatických reakcí (Kamil Maršálek, Petr Louša)

CProdukce a charakterizace rekombinantních proteinů (Daniel Pokorný)

Výsledková listina

1. série  
Zadání  
Řešení 
Studijní materiály A1 Z1-1 Z1-2 Z1-3 Z2 Z2-NMR titrace
2. série
Zadání
Řešení
Studijní materiály A2 C1 C1-sekvence
3. série 
Zadání
Řešení
Studijní materiály A3 C2 
4. série
Zadání
Řešení
Studijní materiály C3

 

5. ročník (2014/15)

A - Proteinové inženýrství a biokatalýza (Tomáš Buryška)

B - Chemie životního prostředí (Miroslav Brumovský)

C - Organická syntéza (Roman Kučera)

D - Nukleární magnetická rezonance v chemii a biochemii (Radovan Fiala)

Výsledková listina

1. série    Zadání    Řešení   Studijní materiály A1 C1
2. série Zadání Řešení Studijní materiály B2 D1
3. série Zadání Řešení Studijní materiály B3 C2 Z3
4. série Zadání Řešení Studijní materiály D3

 

4. ročník (2013/14)

A - Motorové proteiny (Eva Divišová, Tomáš Fiala)

B - Organická fotochemie (Marek Martínek)

C - Od kofeinu k návrhu léčiv (Stanislav Geidl, Petr Kulhánek)

D - Ionizující záření (Jiří Křivohlávek)

Výsledková listina

1. série    Zadání    Řešení   Studijní materiály C1 Z1
2. série Zadání Řešení Studijní materiály B1
3. série Zadání Řešení Studijní materiály B2 B2-video C2    
4. série Zadání Řešení Studijní materiály Z4

 

3. ročník (2012/13)

A - Supramolekulární skopičiny (Tomáš Fiala, Lukáš Mikulů)

B - Predikce struktury a vlastností proteinů za pomoci bioinformatických nástrojů (Jan Oppelt)

C - Struktura nukleových kyselin (Petr Stadlbauer)

D - Využití difrakce rentgenového záření ke studiu struktury látek (Michal Babiak)

Výsledková listina

1. série    Zadání    Řešení   Studijní materiály A1  C1
2. série Zadání Řešení Studijní materiály A2  D1
3. série Zadání Řešení Studijní materiály B3  C2  D2    
4. série Zadání Řešení Studijní materiály A3  C3

 

2. ročník (2011/12)

A - Studium enzymatické reakce metodami výpočetní chemie (Petr Kulhánek, Zora Střelcová)

B - Sol-gelové procesy (Zdeněk Moravec)

C - Spinová alchymie (Lukáš Žídek)

D - Organická syntéza – léčiva, biologicky aktivní látky (Kamil Paruch)

Výsledková listina

1. série    Zadání    Řešení   
2. série Zadání Řešení  
Studijní materiály A2-1, A2-2, A2-3, A2-4, B2
3. série Zadání Řešení Studijní materiál B3
4. série Zadání Řešení  

 

1. ročník (2010/11)

A - Prostorové uspořádání molekul organických sloučenin (Jaromír Literák)

B - Fotochemie (Tomáš Šolomek)

C - Chemoinformatika (Radka Svobodová Vavřeková, Stanislav Geidl)

D - Bioinformatika (Jan Komárek, Gabriel Demo, Gita Jančaříková)

Výsledková listina

1. série    Zadání     Řešení A1     Studijní materiály A1
2. série Zadání    
3. série Zadání Řešení A2 Studijní materiály A2   
4. série Zadání Řešení A3 Studijní materiály A3