Zajímavé odkazy

publikováno 5.9.2012

Chemické soutěže

Chemická olympiáda
Chemiklání - týmová soutěž pro SŠ
N-trophy - interdisciplinární soutěž pro týmy SŠ
KORCHEM - korespondenční seminář z chemie pro ZŠ

Na Masarykově univerzitě

Akce pro středoškoláky na MU
Přírodovědecká fakulta MU 
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 
Univerzitní kampus MU v Bohunicích

Přihláška ke studiu na MU

 

V Brně

CEITEC - Středoevropský technologický institut

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu - podpora nadaných studentů

Talnet - vzdělávací aktivity z různých oborů

Učit se učit – akce pro studenty a (budoucí) učitele SŠ

 

Studijní materiály

ChemSketch - program ke kreslení vzorců 

 

Periodická soustava prvků 

Další tabulka, trochu vylepšeněná

Periodic Videos - naučná videa s chemickou tematikou

 

Chemikova audiotéka

"The Elements song" pro stav nouze

„Tvary tvých molekul“

Vědecké války

Kampustňáci z MU

PCR song