Jak psát řešení

publikováno 6.9.2012

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným zásadám pro psaní řešení. Velmi tak autorům úloh usnadníte opravování.

Řešení úloh odevzdávejte přes panel Odevzdávárna, který je dostupný vpravo v horní liště webových stránek po přihlášení. Nahrávejte každou úlohu zvlášť (k výběru úlohy použijte rolovací seznam). Do odevzdávárny je možné nahrát řešení ve formátech pdf, doc, odt, případně více souborů v archivu (zip, gzip, 7zip, rar). Preferovaným formátem je pdf díky své univerzálnosti a konzistentnosti při zobrazování v různých programech a operačních systémech. Po vložení souboru zkontrolujte, zda byl úspěšně nahrán. Nahrané soubory se zobrazují v odevzdávárně pod odevzdávacím formulářem. Snažte se psát co největší část řešení na počítači, obvykle to velmi usnadňuje čtení. 

Do řešení každé úlohy uveďte:

 • Jméno a příjmení.
 • Název úlohy.
 • Samotné řešení úlohy - na jednotlivé úkoly odpovídejte věcně, ale argumentujte svá tvrzení. U výpočtů uvádějte postup i s mezivýsledky (nemusíte rozepisovat všechny kroky, ale aby byla jasně vidět logika výpočtu). Pokud bude autor požadovat nějaký obrázek, tabulku nebo graf, uvádějte je samozřejmě také do řešení. 

Při psaní řešení dále dejte pozor na následující:

 • Ke každému vloženému objektu (obrázek, tabulka, graf) uvádějte popisek.
 • Uvádějte výsledky v zadaných jednotkách, nebudete se tak zbytečně připravovat o drahocenné body.
 • Co jde udělat na počítači, dělejte na počítači (oskenované rukodělné obrázky či rovnice opravdu někdy nahání hrůzu).
 • Chemické vzorce kreslete v programech k tomu určených, např. v ChemSketchi (zdarma dostupný na internetu, seznámení s tímto programem byla věnována doplňková úloha v této brožurce).
 • Pravopis (sice na posledním místě, ale to neznamená, že není důležitý).

Šablona řešení pro MS Word

Připravili jsme pro vás šablonu pro MS Word 2010. S šablonou doporučujeme se seznámit, může vám dost ulehčit práci.

V šabloně si všimněte tří věcí:

 • Obsahuje záhlaví, do kterého můžete doplnit vaše jméno, příjmení (a login).
 • Obsahuje nadpis, do kterého je potřeba doplnit název úlohy.
 • Obsahuje předdefinované styly.

Doporučujeme používat styly následujícím způsobem:

 • Řešení každého úkolu označte pořadovým číslem – styl „úkoly“
 • Při rozdělení úlohy do několika částí či při rozsáhlých odpovědích doporučujeme text členit nadpisy – styly „nadpis“.
 • Každý obrázek či schéma opatřete popiskem dole – styl „obrázky“.
 • Každou tabulku opatřete popiskem nahoře – styl „tabulka“.

Styly mohou velmi urychlit formátování celého dokumentu, proto se je nebojte používat!