Jak psát řešení

publikováno 6.9.2012

Věnuj prosím pozornost níže uvedeným zásadám pro psaní řešení. Usnadníš tak práci sobě i autorům.

Řešení úloh odevzdávej přes panel Odevzdávárna, který je dostupný vpravo v horní liště webových stránek po přihlášení. Nahrávej každou úlohu zvlášť (úlohu vyber pomocí rolovacího seznamu). Do odevzdávárny je možné nahrát řešení ve formátech pdf, doc, odt, případně více souborů v archivu (zip, gzip, 7zip, rar). Preferovaným formátem je pdf díky své univerzálnosti a konzistentnosti při zobrazování v různých programech a operačních systémech. Po vložení souboru zkontroluj, zda byl úspěšně nahrán. Nahrané soubory se zobrazují v odevzdávárně pod odevzdávacím formulářem. Snaž se psát co největší část řešení na počítači, obvykle to velmi usnadňuje čtení. Pokud hodláš přece jen psát řešení rukou a naskenovat, piš čitelně.

Do řešení každé úlohy uveď:

 • Své jméno a příjmení.
 • Název úlohy.
 • Samotné řešení úlohy - na jednotlivé úkoly odpovídej věcně, ale argumentuj svá tvrzení. U výpočtů uváděj postup i s mezivýsledky (nemusíš rozepisovat všechny kroky, stačí, když bude jasně vidět logika výpočtu).

Při psaní řešení dále věnuj pozornost následujícímu:

 • Ke každému vloženému objektu (obrázek, tabulka, graf) uváděj popisek.
 • Uváděj výsledky v požadovaných jednotkách, nebudeš se tak zbytečně připravovat o drahocenné body.
 • Co jde udělat na počítači, dělej na počítači (a pokud už skenuješ rukopisy, piš alespoň čitelně).
 • Chemické vzorce kresli v programech k tomu určených, např. ChemSketch (zdarma dostupný na Internetu, seznámení s tímto programem byla věnována doplňková úloha v této brožurce).
 • Pravopis (sice na posledním místě, ale to neznamená, že není důležitý).

Šablona řešení pro MS Word

Připravili jsme pro tebe šablonu pro MS Word 2010. S šablonou doporučujeme se seznámit, může ti dost ulehčit práci.

V šabloně si všimni tří věcí:

 • Obsahuje záhlaví, do kterého můžeš doplnit své jméno, příjmení (a login).
 • Obsahuje nadpis, do kterého je potřeba doplnit název úlohy.
 • Obsahuje předdefinované styly.

Doporučujeme používat styly následujícím způsobem:

 • Řešení každého úkolu označ pořadovým číslem – styl „úkoly“
 • Při rozdělení úlohy do několika částí či při rozsáhlých odpovědích doporučujeme text členit nadpisy – styly „nadpis“.
 • Každý obrázek či schéma opatři popiskem dole – styl „obrázky“.
 • Každou tabulku opatři popiskem nahoře – styl „tabulka“.

Styly mohou velmi urychlit formátování celého dokumentu, proto se je neboj používat.