Jak probíhal 5. ročník

publikováno 16.9.2015

Víte, jak funguje NMR, jak převést laboratoř do chipu nebo co si s sebou vzít na opuštěný ostrov? Nejen to jste se mohli dozvědět při řešení 5. ročníku ViBuChu.

Korespondenční část

5. ročníku se zúčastnil rekordní počet čtyřiceti studentů. Během roku postupně řešili čtyři série, které obsahovaly úlohy z těchto témat:

Chemie životního prostředí: Vydali jsme se po stopách chemických látek v životním prostředí. Zkoumali jsme jejich původ, transport, reaktivitu a účinky na organismy. Ukázali jsme si, že naši planetu můžeme brát jako malou reakční nádobu, kde vše spolu souvisí a navzájem se ovlivňuje. Zjistili jsme, proč Eskymáci v sobě mají pesticidy a jak nám voděodolné oblečení může v budoucnu pořádně zatopit.

Proteinové inženýrství a biokatalýza: Biokatalýza je odvětví, kde se používají proteiny či celé buňky pro účely syntetické chemie, a nacházejí pro přírodní katalyzátory nové aplikace. A jelikož biokatalyzátory jsou především enzymy, věnovali jsme se nejdříve identifikaci zajímavých enzymů. Posléze jsme prozkoumali jejich vlastnosti, strukturu a funkci a zamysleli se nad tím, co by se dalo vylepšit.

Organická syntéza: Věnovali jsme se přípravě vybraných přírodních organických látek, např. cytostatika vinblastin. Z komerčně dostupných sloučenin a reagentů jsme se postupným sledem reakcí propracovali až k velmi složitým látkám. Seznámili jsme se s vybranými reakcemi, reagenty, jmennými reakcemi, chránicími skupinami… Kromě luštění reakčních schémat jsme se zaměřili i na význam jednotlivých transformací, jejich stereo- a regioselektivitu, mechanismy a návrh syntézy.

Nukleární magnetická rezonance v chemii a biochemii: Aplikace NMR spektroskopie dnes nalézají široké uplatnění od jednoduché kontroly reakčních produktů po studium struktury a dynamiky proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Naučili jsme se něco o fungování metody, zkusili jsme si kvantitativní analýzu jednoduchých látek a kvalitativní analýzu látky složitější.

V doplňkových úlohách jsme se dále naučili:

 • že chybovat je sice lidské, ale ani přístroje nepracují úplně bez chyby
 • jak rychle se množí kvasinky v burčáku
 • jak může vhodný výběr parfému ovlivnit rychlost, s jakou si vás všimne elegán na druhé straně tanečního sálu
 • jak se neudusit na jaderné ponorce

Podzimní setkání

První listopadový víkend proběhlo v Brně podzimní setkání, na kterém jsme si vyslechli zajímavé přednášky o probíraných tématech, dozvěděli se něco o podivuhodném křemíku a provedli pár odvážných experimentů v laboratoři.  Fotky ze setkání naleznete zde.

   
Přednáška o podivuhodném křemíku
 
  Nejnapínavější část syntézy - zbude po přečištění něco?
 
 
   
Konečně jsme dali dohromady všechny indicie, jak teď truhlu otevřít?
 
  Tohle doma nezkoušejte!
 

Letní soustředění

Závěrečné letní soustředění se konalo v Brně ve dnech 2.–8. srpna 2015 a zúčastnilo se jej 13 řešitelů. Kromě odborného programu jsme celý jeden den strávili na výletě – po náročné exkurzi ve firmě Fosfa jsme více či méně svižným tempem obdivovali krásy zámeckého areálu v Lednici. Fotogalerii ze soustředění naleznete zde.

Během programu jsme si vyzkoušeli, naučili se a zjistili:

 • jak si vyrobit vlastní repelent – syntéza diethyltoluamidu
 • základy mikrofluidiky (lab-on-a-chip) – příprava a práce se silikonovými čipy
 • jak s pomocí jehličí z borovice analyzovat čistotu ovzduší
 • jak se pracuje se spektrometrem pro nukleární magnetickou rezonanci
 • jaká je pracovní náplň „zlepšovače výrobních procesů“
 • jak se vyrábí „mono, dičko a tričko“
 • jestli je lepší Ariel nebo Persil
 • čím se od ostatních fakult MU odlišuje Fakulta sociálních studií
 • jak s pomocí kartonových krabic, gumové hadičky a rozbitého hard-disku změřit elektromagnetickou energii shnilého jablka
 • co si s sebou můžeme vzít na opuštěný ostrov
   
Přiměřeně, přiměřeně...
 
  Laboratoř na chipu je tak malá, že k tomu, abychom něco viděli, potřebujeme mikroskop 
 
 
   
Během soustředění jsme si vyzkoušeli celou řadu přístrojů   A protože jsme ViBuCh přežili, tak jsme dostali i trička!