Anotace témat 9. ročníku

publikováno 8.9.2018

V devátém ročníku ViBuChu se můžete těšit na zajímavé úlohy a praktická cvičení z těchto tématických okruhů:

 

A - Chemie životního prostředí a lidské zdraví

Celine Degrendele, Lisa Melymuk

Mnohé z chemických látek, které jsme vyrobili, jsou tady pořád s námi na Zemi. Cestují kolem světa, jsou více nebo méně viditelné, některé se někde kumulují, jiné reagují a degradují. Pojďme se společně podívat některým z nich na zoubek – kde jsou? Co dělají? Jsou nebezpečné? Nemám je doma v kuchyni? Nebo pod postelí?

 

B - Bambusurily

Jana Lapešová

Téma se zabývá makrocyklickými sloučeninami zvanými bambusurily, které byly poprvé připraveny na Masarykově univerzitě a vykazují velice zajímavé supramolekulární vlastnosti. Úlohami nás bude provázet postava Fandy, se kterým se blíže seznámíme v první sérii. Postupně se podíváme jak na syntézu těchto sloučenin, tak na jejich vlastnosti. Jedna z úloh bude věnována některé z analytických metod využívaných při jejich studiu. Nebude chybět ani odpověď na jízlivou otázku: „A k čemu je to dobré?“

 

C - Chemická technologie

Milan Říha

Chemická technologie je další z částí chemie, která často není příliš oblíbená, což však ani v nejmenším neubírá na její důležitosti. Obvykle se chemická technologie nezabývá vědou, tedy např. tvorbou nových molekul či výzkumem, ale spíše optimalizací stávajících výrob za účelem dosažení co možná největšího a nejefektivnějšího výtěžku. Rovněž se zabývá převodem příprav některých důležitých chemikálií z laboratorních měřítek do měřítek technologických. Následující série úloh Vás provede technologií anorganickou, organickou, technologií polymerů a technologií v oblasti ropy. Kromě základních znalostí z chemie a technologie bude zapotřebí využívat i vybrané oblasti fyzikální chemie, které by Vám měly být nápomocny při některých technologických úvahách.