Jak probíhal 6. ročník

publikováno 24.8.2016

Víte, proč jsou komplexní sloučeniny často barevné? Jak vlastně fungují enzymy a proč bychom bez nich nedokázali přežít? Jak se dá takový enzym vyrobit v laboratoři? Nejen to jste se mohli dozvědět při řešení 6. ročníku ViBuChu.

Korespondenční část

V 6. ročníku se řešitelé setkali s úlohami z těchto témat:

Koordinační sloučeniny: Specifické odvětví chemie, které zkoumá vzájemnou interakci organických a anorganických ligandů ke kovovým centrům. Společně jsme se podívali na tyto mnohdy zajímavě zbarvené látky a poodkryly některé jejich vlastnosti a tajemství, např. z jakých stavebních částí jsou komplexy tvořeny, co za síly v komplexu způsobí, že „drží pohromadě“, naučili jsme se znázorňovat komplexní částice v prostoru, zjistili jsme, proč jsou barevné a v neposlední řadě jsme prostudovali, jak komplexy syntetizovat. Na některé komplexy jsme si posvítili pod UV světlem; na některé naopak zatlačili, až začly jiskřit.

Mechanismy enzymových reakcí: Zabývali jsme se enzymovými reakcemi z pohledu organické chemie. Ukázali jsme si, jak pomocí různých enzymů a jejich kofaktorů dokáže metabolismus provádět za fyziologických podmínek reakce, které v laboratoři vyžadují mnohdy vysokou teplotu a využití velmi reaktivních činidel. Také jsme si ukázali, že biochemie není souhrn magických přeměn, jež je třeba se učit nazpaměť, ale řídí se zákony klasické organické chemie.

Rekombinantní proteiny: Dozvěděli jsme se, jak přemluvit E. coli (jeden z nejpoužívanějších expresních systémů) k produkci proteinu našeho zájmu. Na následně získaný rekombinantní protein jsme si následně posvítili pomocí základních biochemických technik, jako je např. gelová elektroforéza.

 

doplňkových úlohách jsme se dále naučili:

 • jak funguje Vigenèrova šifra
 • že k titraci nemusíme používat byretu, když máme NMR spektrometr
 • jak nás ledničky ohřívají
 • jak si chemik může hrát s methanolem, aniž by oslepl
 • že provádění důkazů složení petardy může být zajímavější, než její zapálení
 • že klikat nemusíme jen s myší, ale také s chemickými látkami
 • kolik energie spotřebují různé tělní orgány

Podzimní setkání

Druhý listopadový víkend proběhlo v Brně podzimní setkání, na kterém jsme si vyslechli zajímavé přednášky o probíraných tématech, poznali jsme lépe některá zajímavá místa v Brně a provedli pár odvážných experimentů v laboratoři.  Fotky ze setkání naleznete zde.

 

   
V Brně jsme nalezli spoustu zvláštních soch.
 
  Pořádek musí být!
 
 
   
Kamil nám pověděl spoustu zajímavých věcí o sacharidech!
 
  Navštívili jsme Science centrum VIDA!

Letní soustředění

Závěrečné letní soustředění se konalo v Brně ve dnech 3.–9. srpna 2016 a dorazilo na něj 14 účastníků. Kromě odborného programu a spousty zajímavých her v univerzitním kampusu i po Brně jsme jeden den strávili na výletě v areálu Vysokých pecí v Dolních Vítkovicích. Fotogalerii ze soustředění naleznete zde.

 Během programu jsme si vyzkoušeli, naučili se a zjistili:

 • jak citlivé jsou lidské chuťové buňky
 • jaké zajímavé vlastnosti mohou mít komplexní sloučeniny a jak tyto slučeniny můžeme vyrobit
 • jak lze získat (téměr) libovolný protein pomocí ochočené bakterie
 • jak otočit hadr, na kterém stojíte, aniž byste se nohama dotkli země
 • kolik lidí se vleze na vlakové WC
 • že běhat v kolotoči může být dost akční
 • jak daleko dostřelí špička z pipety
 • že manipulace s grantovou komisí není snadná
 • že nafukovacím balonkům nevadí piercing
 • jak s důvtipem (a bez drog) překonat hranice konvenčního myšlení

 

   
Víte, co se děje s diplomkami po obhajobách?
 
  Bouchne to?
 
 
   
Degustační komise při studiu sacharidů.   Soustředění jsme účastníkům ušili přímo na míru!