Anotace témat 7. ročníku

publikováno 21.8.2016

V sedmém ročníku ViBuChu se můžete těšit na zajímavé úlohy a praktická cvičení z těchto tématických okruhů:

 

A - Totální syntéza organických molekul

Tomáš Slanina

 

V letošním ročníku ViBuChu se budeme mimo jiné věnovat tématu totální syntézy organických molekul. Tato královská disciplína chemie je výzvou pro generace organických chemiků a posouvá výzkum dopředu především vyvíjením nových syntetických metod. My si pokusíme přiblížit, jak z jednoduchých molekul během pár reakčních kroků vytvořit složité přírodní produkty, jak se totální syntéza podobá šachům, kde je nutné myslet několik tahů dopředu, a v čem spočívá krása různých řešení při vymýšlení nových syntetických strategií.

 

 

B - Stopy polutantů ve vodách

Jitka Bečanová, Jakub Urík

 

 Komisař přivřel oči a zhluboka nasál ranní mořský vzduch poznamenaný pachem znečištění.

„Pane komisaři,“ přerušil jeho zamyšlení mladý pomocník, který se vynořil z podpalubí, „přišly výsledky z laboratoře.“

Komisař si povzdechl. Bylo na čase.

Prohlížeje grafy na obrazovce počítače se v podpalubí škrábal na bradě. Je to špatné, pomyslel si. Čekal, že chemici něco najdou – oni vždy něco najdou, ale tolik? Bylo mu jasné, že ho nezavolali jen tak. Určitě měli indicie, no pořád doufal, že to byl jen omyl, který přesná čísla odhalí. Nestalo se – ty látky tam skutečně jsou. Víme jaké a víme kolik. Zůstává však zjistit odkud, jak a kdo.

 

Tento rok se v kapitole o environmentální chemii pokusíme pomoci komisaři vyřešit jeden problém znečištění vod. Podíváme se na konkrétní skupinu látek, jejich vlastnosti, zdroje a osud v prostředí, či způsoby vzorkování. Podaří se vám jít po stopách viníka a odhalit, kdo stojí za náhlým znečištěním moře?

 

C - Původ života

 Petr Stadlbauer

 

Vznik života na Zemi je otázkou fascinující lidstvo od nepaměti. V průběhu časů filozofové a vědci přicházeli s často kontroverzními teoriemi, které měly odpovědět na tuto palčivou otázku. Současná věda na tomto poli je značně multidisciplinární obor, vycházející například z poznatků biologie, astronomie a samozřejmě chemie. Jakým způsobem mohly kdysi vzniknout základní biomakromolekuly - bílkoviny a nukleové kyseliny? Kde se vzaly prekurzory pro jejich stavbu - aminokyseliny a nukleotidy? Jaká byla role lipidů? A jak to vše zapadlo dohromady tak, že vznikla buňka? Společně se podíváme na tyto a další otázky a odpovědi, které nám moderní věda nabízí.